• EKIPA.png
 • Golic konacno.png
 • jela copy copy.png
 • Jelena copy copy.png
 • Jelena Srpski copy.png
 • KOKOT.png
 • NEDA.png
 • NedaKonacno.png
 • NENA.png
 • NIKOLETAsajt.png
 • raleok.png
 • rasa.jpg
 • sanja copy.png
 • skola.jpg
 • stefan.jpg

ПРЕТРАГА

ПРЕВОДИЛАЦ

Serbian English German Hungarian Russian

   

  

 

ПОЧЕТНА

Запослени

 

Одговорност ученика

         Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

        Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим или посебним законом.

Теже повреде обавеза ученика јесу:

 1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

 2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

 3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

 4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

 5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
 7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

 8. неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

       Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

 2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

 3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

 4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

 6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 7. благовремено правда изостанке;

 8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

 9. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/61-118; 0230/62-048

Телефакс: 0230/61-118

е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

СТАТИСТИКА

398443
ДанасДанас122
ЈучеЈуче611
Ове недељеОве недеље2927
Овог месецаОвог месеца8240
УкупноУкупно398443
Ваша IP адреса:54.167.18.170
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen