ПРЕТРАГА

 

 

 

  

                                                                                                                                                           

              

    

     

  

 

О ПРОЈЕКТУ

   Пројекат финансира Европска унија са 4 милиона евра бесповратне помоћи. Корисник пројекта је Министарство просвете и науке Републике Србије. Пројекат реализује GOPA Consultants, у конзорцијуму са dvv-international и European Association for the Education of Adults (EAEA)

  Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да становништву омогући да кроз образовање развије личне, професионалне и социјалне компетенције које су људима неопходне да остваре своје личне потенцијале, право на рад и живе квалитетнијим животом. Неки људи, ипак, пропуштају такве могућности када им се први пут укажу и потребно им је пружити другу шансу касније у одраслом добу.

   У оквиру пројекта „Друга шанса“ ће од 2011. до 2013. године бити спроведено Функционално основно образовање одраслих (ФООО) за 4.000 одраслих учесника преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и стручне оспособљености.

   Наставни програм је распоређен у 3 циклуса, а сваки ће трајати једну школску годину:

  • први циклус (I-IV разред)
  • други циклус (V-VI разред), и
  • трећи циклус (VII-VIII разред и обука за изабрано занимање)

   Након успешно завршеног програма ФООО полазници ће добити диплому о завршеном основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама. Пилот ФООО ће спровести школски тимови у 80 основних школа (директори, наставници, психолози и педагошки асистенти) и тимови наставника у 75 средњих стручних школа. Више од 1.000 наставника биће обучено за извођење програма ФООO од стране 50 тренера.

    Коме је пројекат намењен ?

   Пројекат „Друга шанса“ ће задовољити потребе за знањима и вештинама особа без занимања и квалификација, незапослених, технолошких вишкова, особа са инвалидитетом, етничких мањинских група, жена, сеоског и пољопривредног становништва, особа које се налазе на извршењу казнених санкција, а који су неписмени или немају потпуно основно образовање.

Циљ пројекта

   Општи циљ пројекта је да се изгради модеран систем функционалног образовања одраслих у Србији који ће на ефикасан начин допринети запошљивости радне снаге, као и смањењу сиромаштва, друштвеној кохезији и економском развоју земље.

   Наставни програм Функционалног основног образовања одраслих ће бити доступан полазницима и одговорити на потребе тржишта рада, у складу са концептом доживотног учења и са нагласком на животне вештине и компетенције.

   Резултати пројекта «Друга шанса» ће омогућити да се концепт ФООО као системско решење уведе у укупан систем образовања и васпитања у Републици Србији.

    Пројекат “Друга шанса” реализује се у 80 основних школа у Србији међу којима је и наша школа ОШ „Васа Стајић“ Мокрин.

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

Legetøj og BørnetøjTurtle