ПРЕТРАГА

 

 

  

 

 

 

              

    

     

  

 

Школска слава – Свети Сава у нашој школи

  Школска слава – Свети Сава традиционално је обележена у нашој школи.

  Том приликом је организована приредба која је почела ,,Химном Светом Сави“. 

  Након тога су свештеници Српске православне цркве извршили обред сечења славског колача. 

  Светог Саву поштујемо и као зачетника српске средњовековне књижевности, те самим тим и заштитника просветних установа. 

 Наши ученици су пригодним беседама, рецитацијама и хорским песмама показали колико познају Светог Саву и његов просветитељски рад. 

  Приредби и обреду присуствовали су драги гости, чланови Месне заједнице Мокрин и локалне самоуправе, као сви запослени у школи. 

  Директорица школе Мариана Ракин поздравила је присутне, те топлим речима честитала свим ученицима и запосленима овај велики школски празник.

НАПОМЕНА: КЛИКОМ НА ДОЊУ СЛИКУ ОТВАРА СЕ АЛБУМ СЛИКА.

    Чланак је написала наставница српског језика и књижевности Дајана Хаџић 

 

ДИГИТАЛНА СТВАРАОНИЦА

     Данас су ученици другог разреда имали час из новог предмета: Дигитални свет, у новој дигиталној учионици. Са својом учитељицом Маријом Бајић су сели, свако за свој лаптоп и уживали на часу цртајући у програму Paint. Следеће недеље их очекују едукативне игрице, а касније тежи и занимљивији задаци.

     Деца су уживала, час је брзо прошао, био је занимљив и показао да ђаци умеју, знају и воле.

     Када будемо улепшали нашу „Дигиталну  ствараоницу“ наставићемо да уживамо у њој.

НАПОМЕНА: КЛИКОМ НА ДОЊУ СЛИКУ ОТВАРА СЕ АЛБУМ СЛИКА.

Чланак написала: Марија Бајић, професорица разредне наставе

 

Ин мемоариам: Весна Симић (1966 – 2023)

      Овај јануар донео нам је са собом тужну и болну вест јер нас је напустила поштована и уважена колегиница учитељица Весна Симић. Весна Симић преминула је 11. 1. 2023. године у 57-ој години живота у Кикинди после тешке болести.

    Весна Симић рођена је 4. априла 1966. године у Мокрину. У породици коју су чинили отац Алекса, мајка Верица и брат Милан. У Мокрину је завршила основну школу, а потом наставила средњу школу у Кикинди. Завршила је Педагошку академију ,,Зора Крџалић Зага“ и стекла звање наставника разредне наставе 29. 2. 1989. године у Кикинди. Исте године почиње да ради као учитељица у ОШ ,,Васа Стајић“ у Мокрину и ту је радила до краја свог живота.

     Сви ћемо је радо памтити и дуго је се сећати. Била је део колектива целим својим срцем и била је веома поносна што ради баш у свом селу. Волела је свој посао и ђаке. Била је пример правог учитеља у сваком смислу те речи. Поносно је извела на пут скоро 9 генерација ученика који су стекли знање о првим словима и бројевима захваљујући њој. Ученицима је пружила несебичну љубав, бригу и пажњу. Посебно је код деце неговала дар за цртање и сликање. Мотивисала је  много својих ученика па су показали високе резултате на такмичењу из математике и много је награда примљено на ликовним и литерарним конкурсима. Креативност и машту је у деци будила. Њен подстицај огледа се у животима многих одраслих људи којима је била узор и подршка у једном периоду живота. 

    Била је веома вредна и одговорна особа која је све своје обавезе испуњавала на време. Упамтићемо је и као искрену, дисциплиновану и савесну особу. Била је веома пажљива и поуздана као колега. Изузетно племенита особа која је радо пружала помоћ и подршку свим људима. Имала је велики осећај за правду.

    Драго нам је што је била део нашег колектива, део наше школе, део  Мокрина. Светло сећање на Весну остаће у нашим срцима. Искрено саучешће желимо породици.

,,Затворила си очи и заспала

верујем да ти је дом међу звездама,

а твоја душа искрена и чиста

сада у вечном миру почива

док је Божија рука покрива

прекривачем недосањаних снова и нитима

драгих успомена.

Затворићу очи,

видећу срцем

сваке звездане ноћи твој лик и

знаћу да си на неком бољем месту

пуна спокоја“.

Текст написала: професорка српског језика Олгица Милетић

 

Активности ФООО полазника

Промоција монографије Музички живот Велике Кикинде кроз написе у локалној штампи (1928-1941) Галерија Дома културе Мокрин (22. 12. 2022) 🙂👨‍🎓📚🎹🎶

Наши полазници I, II и III циклуса, имали су прилику да чују изведбу ученице 2.разреда Средње музичке школе ,,Јосиф  Маринковић“ из Зрењанина, одсек соло певање, Ларе Балабан у пратњи корепрoтитора Шкапик Бориса.

Полазници су уживали и научили нешто ново и интересантно о музичкој сцени Кикинде ,помињући и музички утицај мокринских музичара у том раздобљу.

Наставници који су подржали своје полазнике:

Сања Јолић, Јелена Јовић, Зорица Миланковић, Љубица Белош и Хана Балабан.

Аутор текста: Хана Балабан

    

 

 

Новогодишња игранка (23.12.2023.)

     У петак  23.12.2022. године, организована је новогодишња игранка за ученике од 5. до 8. разреда. Игранка је одржана у фискултурној сали и трајала је од 19.00 до 22.00, а протекла је у најбољем реду. Биле су организоване следеће игре:    

            1.Музичке столице

            2.Лимбо денс

    Након наведених игара на ред је дошла журка која је трајала до краја.

   Ученици су за најбољег наставника изабрали Горана Хорвата, а за најбољу наставницу Јелену Матић.

НАПОМЕНА: КЛИКОМ НА ДОЊУ СЛИКУ ОТВАРА СЕ АЛБУМ СЛИКА СА НОВОГОДИШЊЕ ИГРАНКЕ.

 

 

Школски одбор

Активности школског одбора:

   Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; доноси програм образовања и васпитања, развојни план, школски програм, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; доноси финансијски план установе у складу са законом; усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи; расписује конкурс и бира директора; разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

   Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

   Чланови Школског одбора су:

 1. Ковица Ристић,
 2. Јелена Оштрић,
 3. Славица Брдарић,  
 4. Ивана Шербеџија,
 5. Марија Петровић-Чавић,
 6. Милица-Брдарић Васиљевић,
 7. Мирослава Јанић
 8. Зоран Костић и
 9. Данијела Симић.

Савет родитеља

    Савет родитеља :

 • предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања;
 • предлаже своје представнике у све обавезне тимове установе;
 • учествује у поступку предлагања изборних садржаја и у упоступку избора уџбеника;
 • разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
 • разматра и друга питања утврђена статутом.

     Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. 

     Чланови Савета родитеља у школској 2022/2023. години су:

Ненад Чавић (председник), Ружица Терзић, Ивана Шербеџија, Милица-Брдарић Васиљевић, Марина Бајин, Наташа Крстин, Санела Крстин, Марица Ковачевић, Бојана Крспогачин, Јелена Михајлов, Наташа Јолић-Дачић, Марија Петровић-Чавић, Славица Павлов, Снежана Алмаши, Јасмина Сивачки, Јасмина Јовановић, Соња Лазић-Рамаји и Слађана Ћеран.

 

 

,,Моја Кикинда – откријмо где живимо“

   Ученици наше школе су и ове године учествовали на квизу ,,Моја Кикинда-откријмо где живимо“. Намењен је ученицима и основних и средњих школа, који су одмеравали своје знање, али је било потребно имати и среће. Садржај квиза је везан за нашу општину: знаменитости, историјске личности које су нас задужиле, културне прилике, привреда, географија и историја нашег краја. Ученици су се вредно припремали и заслужују похвале! У квизу су учествовали: Никола Радујко 8-2, Мирослава Голић 8-1 и Сретен Ракин 8-3. Ученица Гордана Ристић 8-1 због болести није могла да присуствује квизу, који се одржао у просторијама Културног центра Кикинда. Ученике је за квиз спремала наставница географије Јелена Матић.

Чланак написала: Јелена Матић, професорица географије

 

КОНТАКТ

Адреса: Светог Саве 101

Место: Мокрин 23305

Телефон: 0230/361-118; 0230/362-048

Телефакс: 0230/361-118

е-mail: osvasastajic@gmail.com

web: www.osvasastajicmokrin.edu.rs

СТАТИСТИКА

03395388
Данас
Јуче
Ове недеље
Прошле недеље
Овог месеца
Прошлог месеца
Укупно
156
1016
9919
3374031
42357
58843
3395388

Your IP: 54.36.149.12
2023-01-29 08:13
Legetøj og BørnetøjTurtle